† Ve známost se dává †
logo

Do dvořiště  †   Ze dvořiště  †   Sebránie listóv  †   Ve známost se dává  †   Provolánie  † Událo se  † Zaslánie listóv nám

Pozvánka na výroční členskou schůzi OS přátel Hendlova dvora

Pozvání na již pátý ročník Dne dětí na Babě

Připomínáme všem členům sdružení i dalším občanům, že jsme pro Vás otevřeli stálou kancelář v ulici Na Špitálce 12, kde je pro Vás připravena poradenská služba sdružení. Zde se můžete dovědět, jaká správní řízení jsou v lokalitě vedena, jaké akce se připravují, co připravuje sdružení za akce atd. Můžeme Vám také poradit ve všech otázkách týkajících se nového správního řádu, stavebního zákona resp. občanského zákoníku. Můžeme od Vás přijmout podněty, které dále předložíme příslušným orgánům státní správy, samosprávy popř. městské nebo státní policii. Zvláště uvítáme podněty k zachovávání pořádku, čistoty komunikací, poznatky o případném pohybu drogových dealerů v naší lokalitě (samozřejmě anonymně), podněty k ochraně zeleně atd. Vaši návštěvu nás lze domluvit předem na tel.č. 233 33 41 27.


Přátelé, v obavách o zneužití dalších volných, zelených, parkových. popř. lesních ploch v lokalitě Hanspaulka a Baba Vám - občanům předkládáme společný projekt, na kterém hodláme spolupracovat s vedením Městské části Praha 6 v nadcházejících letech. Jedná se o projekt vytvoření "Centrálního parku Hanspaulka", který by zahrnoval veškeré plochy, označené v územním plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy jako LN, ZN a PP, v lokalitě Hanspaulka, a které by měly být v rámci tohoto projektu zcela zrekultivovány.

Oznámení "Všem občanům"

"Centrální park Hanspaulka" - nákres
Popis k nákresu


Časopis Šestka - leden 2006, článek o novém návrhu projektu rekonstrukce Hendlova dvora.

Odpověď občanského sdružení na výše uvedený článek.

Mailová odpověď redakci Šestky.


Současný vývoj okolo objektů Hendlova dvora

"Představení pokračuje..."

Firma Skanska zahájila podáním návrhu na udělení výjimky a změnu krajinného rázu u odboru ochrany prostředí MHMP novou kapitolu svých snah o totální devastaci nemovité kulturní památky Hendlův dvůr. (viz.níže uvedený dokument o zastavení územního řízení). Naše sdružení je již samozřejmě účastníkem tohoto "přípravného" řízení. Je tedy připraveno hájit v tomto směru nejen zájmy členů sdružení, ale i petičních občanů z naší Petice ze dne 28.10.2004 za zachování kulturního využití této nemovité památky a za její záchranu pro potřeby občanů celé Prahy, občanů Prahy 6 a milovníků památek z celé Prahy i ČR. Stejně tak jsme připraveni hájit zájmy vlastníků okolních pozemků a hrobek, umístěných za zdí hřbitova Sv.Matěje.
Vážení členové a přátelé Hendlova dvora, dovolujeme si Vám tedy oznámit: Boj začíná znovu!

Vyjádření k návrhu investora ve věci "Hendlův dvůr, rekonstrukce a dostavba areálu"


Kaplička na Velké louce je již opravena ! Zhlédněte prosím zde.


Petice za Hendlův dvůr ve dnech 28.-30.10 2004 - text petice.

Foto z petiční akce ve stanu před Hendlovým dvorem


Fotogalerie z koncertu pro "Velkou louku"2004

A černobílé od Matěje Zeithamla


Nabídka triček s potiskem ke koncertu pro Velkou louku a zbylých unikátních CD z koncertu u Hendlů v roce 2003. Náhledy

Pár momentek z úklidu louky v sobotu 11. září.

Návrh vyjádření názoru občanů a výkonného výboru OS přátel Hendlova dvora ke správnímu řízení č.j. OPP/1155/2063/04/Mel kácení stromů v parku v ulici Na Hanspaulce v Praze 6, parc.č. 1332 v k.ú.Dejvice - TEXT


Informace o dobročinné akci OS na rekultivaci "Velké louky" pod záštitou Ivana Hlase.

Informace pro občany o záměru a dalším postupu rekultivace Velké louky

O Velké louce a připravovaném koncertu 1

O Velké louce a připravovaném koncertu 2

Foto z louky před úpravou

Plakát ke koncertuDokumenty k akci "Den dětí 2004" na Babě

Tisková zpráva - hřiště na Babě

Petice za zachování sportovišť na Babě pro potřeby veřejnosti

Projekt akce Dětský den - Prostor pro všechny III

Speciální atrakce na Dni dětí - veslařský trenažér Concept 2

Plakát ke Dni dětí 2004

Dopis váženým sponzorům

Smlouva o spolupráci

Zastavení územního řízení pro obytný komplex Hendlova dvora l.p.2004

dopis občanskému sdružení od zastupitele Prahy 6

poslední vývoj situace okolo Hendlova dvora (únor 2004)

záměr využití objektů Hendlova dvora
Dopis občanům k Novému roku 2004

Článek v časopise Šestka a odpověď na něj od JUDr. Michaela Pokorného  zde

Dotazník pro občany ohledně rekonstrukce hřišť a revitalizace okolních pozemků na Babě

Články ve Večerníku Praha ze 14.11.03 a 21.11.03 a odpověď Michaela Pokorného na článek ze 14.11.03 najdete  zde


Naléhavá výzva k dění ve Sněmovně

Novela zákona o místních poplatcích

Petice občanů Hanspaulky k plánované výstavbě na Špitálce


Oslovení vážených sponzorů pro rok l.p. 2004Hudební klub OS přátel Hendlova dvora oznamuje momentální ukončení činnosti z důvodu uzavření restaurace U Matěje firmou Skanska. Vše další se určitě včas dozvíte. Momentálně je U Hendlů od 1.12.2003 zavřeno a moc doufáme, že ne na dlouho...

Upozorňuji, že kompletní nové CD z koncertu ke 30. výročí skupiny BLUESBERRY nahrané v Malostranské Besedě i s hosty R.Tesaříkem,I. Hlasem a D. Kohoutem je opětovně k dostání. Případné objednávky u mne nebo u Petara Introviče nebo v síti obchodů Levné Knihy.

Zároveň bychom chtěli oslovit všechny příznivce a přátele Hendlova dvora ve věci drobné výpomoci jako např. s pořadatelskou a organizační službou při koncertech a případných dalších akcích. Děláme to vše pro sebe a spoluobčany díky bohu již svobodně a dobrovolně.Nic nám nespadne samo z nebe. Věřte, že radost z toho, že se vydaří nějaký počin (např. vloni Den dětí) je i přes únavu a vyčerpání opravdu velká. Díky.

Firma FOKO laskavě poskytuje pomoc občanskému sdružení při tvorbě fotodokumentací z koncertů a ostatních akcí. Odkaz na foko.cz přes logo.
© Robert Hölzel